Coaching & Training voor betekenisvol leven en werken
Jezelf & anderen beter begrijpen
Waardevolle keuzes maken
Weten waarvoor je het doet
Plezier en levensflow vinden
Vragen?
Bel 06
54935929
Tips & inspiratie ontvangen?

Square of Life Academy

Kennis

Jaarlijkse nascholing en kwalificatie cursussen

Ontmoeten

 Ervaringen uitwisselen en community building

Inspiratie

Online platform en nieuwe werkvormen

Een leven lang leren

Wij geloven in een leven lang leren en dat doe je altijd met een ander. Daarom bieden wij als vervolg op de opleiding nascholingsdagen in Het Pakhuis en online inspiratieavonden aan. Niet alleen om je kennis en vaardigheiden op peil te bouden, maar ook om je persoonlijk verder te ontwikkelen. Daarnaast kun je deelnemen aan kwalificatiecursussen zoals Levensfasen, Square of Life Model en Persoonlijke Storytelling.

Square of Life practitioners vinden online alle in de opleiding aangeboden werkvormen, opdrachten en werkbladen terug, overzichtelijk en gemakkelijk te printen. Daarnaast zijn er inspirerende boeken- en filmtips.

Community building

Square of Life zet zich in voor een langdurige relatie met alle practitioners. Daarom bieden wij Square of Life Academy aan; een platform waar mensen met een zelfde streven, maar ieder in zijn uniciteit, elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Zowel in levende lijve tijdens de nascholing en kwalificatiecursussen. Maar ook online tijdens inspiratieavonden, in de supervisiegroepen en in het netwerk van de besloten LinkedIngroep.

Zo kun je professionals ontmoeten uit jouw werkveld of kun je juist je blik verbreden door in contact te komen met mensen die als Square of Life practitioner in een andere sector werkzaam zijn.
SG Own account - Page generated in 0.0049 seconds