Plan een
vrijblijvend
gesprek...
Het levensverhaal centraal - Holistische aanpak - Inspiratie, zin & betekenis
Opleidingen & Coaching voor betekenisvol leven en werken

De biografie als medicijn Handleiding

Persbericht

Hoe begeleid je mensen met zingevingsvragen als:
‘Wie ben ik? 'Wat wil ik? Hoe kan ik van betekenis zijn?’

De Biografie als medicijn – handleiding: voor iedere coach of professional met een coachende functie die inspiratie zoekt om zingeving in zijn werk concreet te maken.

‘De biografie is het meest persoonlijke fundament van waaruit we onze toekomst eigenzinnig kunnen vormgeven.’

De biografie als medicijn - handleiding Coachen aan de hand van de vier dimensies

Deze handleiding biedt een nieuwe en inspirerende methode om te werken met existentiële vragen en de mens en zijn levensverhalen op vier dimensies. Inzicht in de fysieke, sociale, psychische en spirituele dimensie maakt bewust wie je bent en wat je nodig hebt zodat je gerichte keuzes kunt maken. Een beproefde werkwijze die zingeving concreet maakt op alle gebieden van het bestaan.

De biografie als medicijn - handleiding | Coachen aan de hand van de vier dimensies
Susanne Kruys & Wouter Zuurbier
EAN 9789401466769 | 152 pagina's | € 29,99
Paperback met flappen
Uitgeverij LannooCampus

Kijk op debiografiealsmedicijn.nl voor meer inspiratie en maak de online mini-journey door je biografie!

Inkijkpagina's

'Zingeving. Het woord is ineens overal. In en buiten de spreekkamer, iedereen lijkt op zoek naar zingeving. Maar hoe begeleid je mensen met (zingevings)vragen als: ‘Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Hoe kan ik van betekenis zijn?’ Biologische en psychologische denkramen blijken dan te smal. Deze praktische en nuchtere handleiding biedt houvast voor goede en gezonde zingevingszorg.'

Pieter Barnhoorn, huisarts, docent en onderzoeker

'Dit boek is als een kookboek: de echte waarde ervan blijkt pas door ermee te werken. Wie ermee aan de slag gaat, ontdekt nieuwe dingen met vertrouwde ingrediënten. Een methode die voedend is zonder zwaar op de maag te liggen. Niet blijven lezen, maar aan de slag dus!'

Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek en geestelijke begeleidingswetenschappen en bijzonder hoogleraar Palliatieve zorg

‘Een boek vol gestolde ervaring, passie en vakmanschap, dat leest als een trein. Eindelijk een handleiding die maakt dat je er zin in krijgt.’

Pieter Stenfert, oprichter Insights Benelux

'Waar de meeste coachingsmethodieken aan de oppervlakte zoeken naar oplossingen gaat ‘De biografie als medicijn’ naar de basis. Het raakt de betekenislaag. Zonder betekenisgeving zal iedere oplossing tijdelijk werken maar niets echt oplossen. Vanuit betekenis kan er echte zingeving komen, dat is wat deze methode biedt.'

Thomas Beerepoot, founding partner Bolster. A boutique consultancy firm that supports international clients on Strategy and Leadership

Susanne Kruys (1963) is coach, zingevingstherapeut, ondernemer en medeoprichter van Square of Life. Zij zet in al haar initiatieven de mens centraal. Haar motto in haar werk is: ‘Ieder mens wil werkelijk gezien worden’.

Wouter Zuurbier (1966) is een zeer ervaren coach, opleider en medeoprichter van Square of Life. Met zijn sportieve aard brengt hij jongeren tot CEO’s in beweging. Zijn motto: ‘Je moet het vooral gaan doen’.

Eerder verscheen:

De biografie als medicijn - De zin van levensverhalen in de zorg

Aan de hand van de levensverhalen van zes spraakmakende vernieuwers in de zorg laat de auteur zien hoe de biografie een bron van zingeving kan zijn. Het is een inspirerend boek voor iedere zorgprofessional, en iedereen die op zoek is naar persoonlijke ontwikkeling en naar de zin van het bestaan.

Met medewerking van: Trudy Dehue, Carlo Leget, Machteld Huber, Dirk De Wachter, Wilma Boevink en Jim van Os

De biografie als medicijn | De zin van levensverhalen in de zorg | Susanne Kruys
EAN 9789401456432
319 pagina's
€ 29,99 | Uitgeverij LannooCampus

SG Own account - Page generated in 0.0067 seconds