Plan een
vrijblijvend
gesprek...
Het levensverhaal centraal - Holistische aanpak - Inspiratie, zin & betekenis
Opleidingen & Coaching voor betekenisvol leven en werken

Masterclasses en Opleiding 'De biografie als medicijn'

Kies één van onze toegankelijke (dag)masterclasses of onze intensieve Opleiding 'De biografie als medicijn' om je te scholen in ons gedachtegoed en laat je inspireren:

✓ Masterclasses voor professionele scholing
✓ Masterclasses voor persoonlijke verdieping
✓ Opleiding 'De biografie als medicijn'

Mijn motivatie voor deze opleiding kwam voort uit mijn enthousiasme over het boek ´De biografie als medicijn'
Henriëtte, Coördinator Vrijwillige Inzet Willem Holtrop Hospice

Masterclasses voor professionele scholing

Masterclass 'Een betekenisvol gesprek'
In deze masterclass ga je op een nieuwe manier met jezelf en de ander in gesprek.
Je maakt kennis met jouw persoonlijke grondhouding en de basisprincipes van een betekenisvol gespek. Je leert iemand tevoorschijn te luisteren en de verbinding te leggen. Daarnaast leer je de vraag achter een klacht of probleem in beeld te brengen.  
Lees meer  

Masterclass ‘Een holistisch perspectief’
Ontdek hoe je vanuit nieuwe invalshoeken naar de levensloop kunt kijken. In deze masterclass reis je in vogelvlucht door de vier dimensies van het levensverhaal. Inzicht op de fysieke, sociale, psychische en spirituele dimensie in het levensverhaal geeft een bredere blik op wie je bent en wat je nodig hebt. 
Lees meer  

Masterclass '4D Journey'
Je bent geïnspireerd geraakt door de masterclasses 'Een betekenisvol gesprek' en 'Een holistisch perspectief' en je wilt meer tools kunnen inzetten. In de masterclass '4D Journey' leer je te werken met de online 4D Journey en het verdiepende Journey-gesprek.
Als je deze dag hebt gevolgd kun je deze Journey inzetten in je begeleiding.
Lees meer


Tweedaagse Masterclass Levensfasen 
In de Tweedaagse 'Levensfasen' nemen we je mee in de universele wetmatigheden, ritmes en thematieken in de zevenjaarsfasen van de levensloop. We hebben hier als mens allemaal in meerdere of mindere mate mee te maken. Je krijgt hier zicht op in je eigen leven en je leert hoe je dit kunt toepassen in je begeleiding.
lees meer
 

Neem contact op...

Masterclasses voor persoonlijke verdieping


Nieuw: Masterclass 'Trauma in de biografie'
Trauma, groot of klein, zorgt voor onverwerkte pijn en overlevingsstrategieën. Je past je aan, ontwikkelt patronen, reflexen en gewoonten. Door aanpassing raak je (deels) kwijt wie je ten diepste bent. Ontdek hoe het onderzoeken van je oude patronen bijdraagt aan het hervinden van je eigenheid. Je krijgt inzicht en ontdekt wat helend en transformerend is voor jezelf en je verhaal
Lees meer

Nieuw: Masterclass 'Verlies & Rouw in de biografie'
Op ons levenspad worden wij voortdurend geconfronteerd met verandering en verlies. We ontkomen er niet aan om onderweg antwoorden te vinden op de vraag wat ingrijpende levens- en verlieservaringen met ons doen, voor ons betekenen en hoe ze ons vormen. Op deze dag ontdek je hoe verlies en rouw een betekenisvolle plaats kunnen krijgen in je levensverhaal.
lees meer

Masterclass 'Hooggevoeligheid in de biografie'
Hooggevoeligheid of hoogsensitiviteitbetekent dat je intenser waarneemt dan anderen. Het kan een belangrijke bron van stress zijn en daarnaast heb je vaak onbewuste mechanisme(n) ontwikkeld om er mee om te gaan. Op deze dag ontdek je welke plek hooggevoeligheid heeft in je biografie. En hoe je het van een kwetsbaarheid tot een kwaliteit kunt maken.
Lees meer

Neem contact op...

Masteropleiding

'De biografie als medicijn'

De opleiding ‘De biografie als medicijn’ is zowel een professionele als persoonlijke leerweg. Deze is gebaseerd op ons gedachtegoed zoals verwoord in de boekenreeks ‘De biografie als medicijn’. Ieder mens heeft een medicijn; een talent of specifieke kwaliteit die we ons verworven hebben en verscholen ligt in onze levenservaring, onze biografie. 
 
In de opleiding staat die levenservaring centraal. Je gaat jezelf ervaren en herkennen op de verschillende dimensies van jouw levensverhaal en 'zijn': fysiek, sociaal/emotioneel, psychisch en spiritueel. We richten ons op het ontwikkelen van (zelf)bewustzijn, het ontdekken van jouw kwaliteiten en medicijn, respect voor het leven dat ieder te gaan heeft, het oefenen van waarnemen vanuit verschillende perspectieven en energetisch afstemmen met jezelf en de ander. Je leert je diepgaand met jezelf en de ander te verbinden. Met elkaar creeren we een veilige, ‘open space’ waardoor werkelijke transformatie mogelijk wordt.  

In een periode van zeven maanden ontwikkel je je bij Square of Life op persoonlijk vlak en als professional tot een gids voor jezelf en anderen. Het vraagt een specifieke betrokkenheid in gesprek over het unieke en ook kwetsbare levensverhaal. Je leert aan te sluiten op een existentiële laag bij clienten als het gaat over levensvragen: vragen over samenhang, zingeving en identiteit. Daarbij leer je professioneel te werken met het levensverhaal vanuit de vier dimensies. 

Lees meer 

Deze masteropleiding is gebaseerd op onze boekenreeks: 'De biografie als medicijn',
De biografie als medicijn - Handleiding' en 'In gesprek met jongvolwassenen'. Lees meer

2024 I - Opleidingsdagen: 19 januari, 23 februari, 22 maart, 19 april, 17 mei, 14 juni  vol
2024 II - Opleidingsdagen: 18 oktober, 29 november, 10 januari, 7 februari, 14 maart, 11 april

Neem contact op...

Over Square of Life Journey & 4D Journey

Square of Life Journey en 4D Journey zijn innovatieve online webapplicaties waarmee iemand in drie uur zijn of haar leven op vier dimensies zelf in kaart brengt. Het is een unieke tool om zin en betekenisgeving te integreren in je eigen werkwijze als coach. Concreet, toegankelijk en effectief. Lees hier meer

Neem contact met ons op...


Tips & inspiratie ontvangen?
SG Own account - Page generated in 0.01 seconds