Plan een
vrijblijvend
gesprek...
Het levensverhaal centraal - Holistische aanpak - Inspiratie, zin & betekenis
Opleidingen & Coaching voor betekenisvol leven en werken

Verandering, groei en ontwikkeling

Alles verandert in de tijd. Tijd en verandering horen onlosmakelijk bij elkaar. Als die verandering systematisch volgens bepaalde wetmatigheden verloopt, spreken we van groei. In de natuur zien we dat alles groeit, in omvang en gewicht. Als je naar buiten kijkt zie je dat de bomen uitgelopen zijn en dat de planten in de tuinen volop tot bloei gekomen zijn. Kinderen zijn in lengte gegroeid en je kunt aan mensen die je enige tijd niet hebt gesproken, zien dat ze in omvang zijn toegenomen. Groei is zichtbaar, meetbaar en kwantificeerbaar.‘Ik ben niet grootgebracht in vanzelfsprekend contact met de natuur. Dat drukt zich goed uit in het feit dat wij bij de aankoop van ons vorige huis de tuin drastisch leeghaalden, door een tuinarchitect lieten ontwerpen en aanleggen en vervolgens tuinmannen hadden die de tuin bijhielden. Mijn betrokkenheid liet zich zien in het feit dat ik genoot van de aanblik en de wisselende beelden van de tuin gedurende de seizoenen, vanuit mijn eigen plek in de keuken waar ik altijd zicht op haar had. Maar ik had mij er niet werkelijk mee verbonden.

Mijn huidige tuin, een fractie van de vorige qua afmeting, trof ik compleet overwoekerd aan toen ik het huis na mijn scheiding kocht. Ik heb hem zelf, met hulp, leeggehaald, opnieuw vormgegeven, aangelegd, en ik onderhoud hem ook zelf. Ik ben me er bewust van geworden wat het vraagt om een tuin te hebben, beleef hierbij de seizoenen en word me zodoende bewust van het ritme van de natuur en mijn eigen ritme.
Letterlijk met mijn voeten in de aarde, aard ik en het is een belangrijke manier voor mij geworden om weer in de rust, de stilte en het contact met mijzelf te komen. Ik ben bezig met wat ik in mijn tuin zet en waar. Geef ik het voldoende water? Haal ik tijdig het onkruid weg zodat dit niet gaat woekeren en in de weg gaat staan van dat wat ik op die plek had bedacht? Waar is ruimte nodig en waar moet gesnoeid worden?

Er zijn tijden van bloei en van verval, tijden van ogenschijnlijk dorheid en doodsheid, maar waarvan ik weet dat er ondergronds allerlei kiemprocessen bezig zijn om in het voorjaar weer te mogen ontluiken, nieuw leven. Je tuin ontwikkelen vraagt tijd, aandacht en zorg. Met mijn ongeduldige aard leer ik dat je gewassen –   ontwikkeling – niet uit de grond kunt trekken maar dat er een moment van zaaien, van groei en van oogsten is. Cyclisch besef. Levensprocessen kosten tijd en er zijn natuurwetten op van toepassing. Inmiddels ben ik vijf jaar verder en pluk ik de vruchten van hetgeen ik gezaaid heb. Het is een mooie metafoor voor mijn leven …’‘Verandering is de enige constante.’ Heraclitus
 
Alles verandert in de tijd. Tijd en verandering horen onlosmakelijk bij elkaar. Als die verandering systematisch volgens bepaalde wetmatigheden verloopt, spreken we van groei. In de natuur zien we dat alles groeit, in omvang en gewicht. Als je naar buiten kijkt zie je dat de bomen uitgelopen zijn en dat de planten in de tuinen volop tot bloei gekomen zijn. Kinderen zijn in lengte gegroeid en je kunt aan mensen die je enige tijd niet hebt gesproken, zien dat ze in omvang zijn toegenomen. Groei is zichtbaar, meetbaar en kwantificeerbaar.

Ontwikkeling is groei waarbij structuurverandering, herordening plaats vindt. Het proces waarbij in de natuur zaad groeit van kiem naar stengel met blad (voorjaar), vervolgens bloemen en zaad vormt (zomer), waarna het verval intreedt (herfst), en een periode van ogenschijnlijke doodsheid intreedt (winter) maar waarbij onder de grond nieuwe kiemprocessen plaatsvinden. Dan begint de hele cyclus opnieuw. Dit proces onttrekt zich op bepaalde kritische momenten aan ons zicht, er zijn innerlijke processen gaande.

De crux is dat ontwikkeling om een herstructurering van de innerlijke orde van het organisme vraagt. Dit in tegenstelling tot groei, waarbij iets zich louter ver- meerdert. Ontwikkeling betekent dus niet alleen groei, maar vanuit het verval tot herordening komen, zodat een nieuw proces van groei kan ontstaan. 

Nog een goed voorbeeld uit de natuur is de vlinder. Deze legt eitjes, eitjes ontwikkelen zich tot rupsen, die eten, eten, eten en groeien, vervolgens spint de rups zich in tot een cocon, waaruit opnieuw een vlinder tevoorschijn komt, die de wereld invliegt en weer eitjes legt.
Als we deze begrippen plaatsen in de menselijke levensloop dan betekent verandering een wijziging van omstandigheden, bijvoorbeeld als we gaan verhuizen. We spreken van groei als er sprake is van voortgang en vermeerdering in de tijd zonder dat we daarbij ingrijpen. Groei bijvoorbeeld van onze vriendenkring of groei van onze verantwoordelijkheden op het werk.

Ontwikkeling heeft altijd te maken met innerlijke herordening en structuurverandering, een transformatie. En daar waar we in de natuur slechts te maken hebben met biologische ontwikkeling, kent de mens naast een biologische, ook een psychische en geestelijke ontwikkeling. Zij hebben ieder hun eigen fases van opbouw, bloei en afbraak in de levensloop en beïnvloeden elkaar ook wederkerig. Menselijke ontwikkeling gaat gepaard met crises, twijfels en angst die overwonnen moeten worden. We moeten ergens afscheid van nemen om iets nieuws te laten ontstaan. Als we die ontwikkeling aangaan, creëert dat bewustzijn en zelfkennis.

Uit: ‘De biografie als medicijn, de zin van levensverhalen in de zorg’ – Susanne Kruys        http://squareoflife.nl/boeken/

Wil jij nieuwe ideeën planten en werken aan persoonlijke ontwikkeling en zelfkennis?
Schrijf je in voor één (of twee..) van onze masterclasses:  
http://squareoflife.nl/opleiding/
Tips & inspiratie ontvangen?
SG Own account - Page generated in 0.0095 seconds