Plan een
vrijblijvend
gesprek...
Het levensverhaal centraal - Holistische aanpak - Inspiratie, zin & betekenis
Opleidingen & Coaching voor betekenisvol leven en werken

Maak van een crisis een kans

Wie we zijn en waar we zin aan ontlenen wordt in hoge mate bepaald door de tijd en de context waarin we leven.

In deze tijd leven we niet meer vanuit een collectief verhaal dat ons een bedding geeft voor ons handelen en waar wij zin aan ontlenen. We kennen niet langer traditionele referentiekaders. Vandaag de dag gaat het om het ‘ik’, de tijd van het individu. In de huidige westerse samenleving moeten we voor onszelf zorgen en onze eigen zin creëren.

En dat is niet gemakkelijk in een maatschappij waar de economische, materiële waarde van het individu de norm is geworden. In de greep van die buitenwereld raken we de verbinding kwijt met onze binnenwereld, we raken ons eigen spoor bijster. We voelen ons afgesneden, komen op een zijspoor, of raken soms geheel ontspoord. Dit resulteert in gevoelens van leegte, zinloosheid en onmacht en kan zich uiten in symptomen van depressie, burn-out en angst. Zingevingsproblematiek die zich kan vertalen in allerlei klachten.

Met onze klachten en vragen belanden we bij de huisarts, of in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) waar vaak een antwoord komt in de vorm van een diagnose en een medicijn. Maar existentieel lijden kan niet worden genezen met een pil alleen.

Hoe kunnen we van een crisis een kans maken tot persoonlijke ontwikkeling? De verbinding herstellen met ons levensspoor, met onszelf, met de zin van ons bestaan?

De mens centraal in een holistische visie biedt een ander perspectief, en beziet de mens in relatie tot zijn omgeving en het grotere geheel. In deze visie ligt de nadruk op het ontwikkelen van onze innerlijke vrijheid in relatie tot de ander. Het spoor ontdekken van wie we zijn, en wat onze bestemming is in de wereld, waarbij we geleid worden door idealen en hogere waarden.

De mens is een uniek, spiritueel wezen dat zich op eigen wijze uitdrukt. Meer dan ooit gaat het om het zoeken van een eigen unieke weg. Een leren in existentiële zin, over ons ‘zijn’: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat wil ik?’ zijn hierbij centrale vragen, en het levensverhaal speelt de hoofdrol.

'Ons levensverhaal is het meest persoonlijke fundament dat we hebben'.

Mens-zijn in deze opvatting kan ons aanzetten om te gaan ontdekken waar onze biografie en onze identiteit werkelijk over gaan. Welk leven leid je? De zin van het leven is niet iets wat er vanzelfsprekend is, maar wat we zelf creëren. Dat vraagt stilstand, rust, reflectie en de ontmoeting met de ander. Want daarin leren we onszelf werkelijk kennen. Op deze wijze komen we verder dan alleen ons uiterlijke verhaal en kunnen we tot een persoonlijk innerlijk verhaal komen over betekenisgeving, zin en richting.

Meer hierover lees je in onze boekenserie 'De biografie als medicijn' en 'In gesprek met jongvolwassenen'.

Susanne Kruys
Tips & inspiratie ontvangen?
SG Own account - Page generated in 0.0086 seconds