Plan een
vrijblijvend
gesprek...
Het levensverhaal centraal - Holistische aanpak - Inspiratie, zin & betekenis
Opleidingen & Coaching voor betekenisvol leven en werken

Tweedaagse Masterclass levensfasen

Inzicht in je leven geeft inzicht in jezelf


In de Tweedaagse 'Levensfasen' nemen we je mee in de universele wetmatigheden, ritmes en thematieken in de zevenjaarsfasen van de levensloop. We hebben hier als mens allemaal in meerdere of mindere mate mee te maken. Je krijgt hier zicht op in je eigen leven en je leert hoe je dit kunt toepassen in de praktijk.

 
Programma

Dag 1
'Het menselijk leven kent drie fasen: 20 jaar om te leren, 20 jaar om te vechten en 20 jaar om wijs te worden’   Chinese spreuk

Op deze dag overzien we de drie grote fasen van jeugd, volwassenheid en ouderdom en gaan we met name in op de periode 0-28 jaar. We werken aan de hand van de online mini journey en beeldverhalen van de eerste vier zevenjaarsfasen. Zo maak je op speelse wijze kennis met deze levensfasen en ontdek je hoe deze verband houden met ontwikkelingsthema’s. Tegelijkertijd leg je de link met nu door de grote lijn van heden, verleden en toekomst te verbinden.

Dag 2

‘Ik ben niet ikIk ben diegene
Die aan mijn zijde gaat zonder dat ik het merk.
Die ik, soms, bezoek
En die ik, soms, vergeet
Die zwijgt, kalm, wanneer ik spreek,
Die vergeeft, zachtmoedig, wanneer ik haat.
Die gaat waar ik niet kom,
Die overeind zal blijven als ik sterf'       
Juan Ramón Jiménez

In de tweede dag krijg je inzicht hoe het ‘ik’ zich in het verdere leven manifesteert. Dit doen we aan de hand van de beeldverhalen van de zevenjaarsfasen vanaf 28 tot 84 jaar. Je leert hoe je levensthema’s kunt herkennen en welke verhalen hiermee verbonden zijn. Deze rode draden in de levensloop geven inzicht en betekenis waar een leven over gaat en leveren nieuwe perspectieven op de toekomst.

Jouw eigen biografie/levensverhaal is werkmateriaal: in de uitwisseling met andere deelnemers leer je de levensfasen te onderscheiden en te bevragen. Afwisselende werkvormen met o.a. filmbeelden, storytelling, de online mini journey en het maken van een levenslandschap maken het boeiende dagen. Dagen waarin je jezelf beter leert kennen en meer verdieping in je gesprekken leert brengen door begrip van levensfasegerichte thematieken en het herkennen van verbanden in verleden, heden, toekomst in de levensloop.  
 
Voorbereiding
Voor dag 1: zelf maken online mini journey
 

'Najaar 2022 volgde ik de tweedaagse masterclass levensfasen bij Square of Life. Waar ik vooraf dacht dat dit een fijne opfriscursus zou zijn, vanwege mijn ervaringen met de Antroposofie, bleek op de eerste dag al dat ik, vanwege de gekozen benadering in aanpak en opdrachten, met nieuwe ogen naar live events ging kijken en nieuwe patronen ontdekte in mijn leven. Het voornaamste inzicht was dat ik ontdekte dat ik op sleutelmomenten in mijn leven creativiteit heb ingezet om uit nare gebeurtenissen iets positiefs te halen. Een aanrader!'    Paul, ervaringsdeskundig coach en trainer


Praktische informatie
Maximum aantal deelnemers: 8.
Plaats: Het Pakhuis, Boslaan 42, 2061 VK  Bloemendaal

Inclusief lunch en materialen

Data: 
3 oktober & 14 november 9.30 - 17.30 uur

Klik hier voor de kosten

Voor meer informatie en inschrijven stuur je een email naar info@squareoflife.nl
 
Tips & inspiratie ontvangen?
SG Own account - Page generated in 0.0083 seconds