Plan een
vrijblijvend
gesprek...
Het levensverhaal centraal - Holistische aanpak - Inspiratie, zin & betekenis
Opleidingen & Coaching voor betekenisvol leven en werken

Quarantaine of retreat?
Hou houd jij je staande in deze tijd?


‘In a pandemic, self-isolation is called quarantaine. In Buddhism, it is called retreat. From the cave of our home, like the meditators of ancient times, we can consciously kindle the lamp of compassion and connection.’ Lama Willa Miller

Het zijn roerige tijden en er wordt wel wat van ons gevraagd!
Door de maatregelen rond het COVID -19 virus komen we allemaal tot stilstand. Dat vraagt bezinning en terug naar de basis. We gaan massaal in ‘quarantaine’.

De term quarantaine is afgeleid van het Italiaanse woord voor veertig: ‘quaranta’. Semantisch vindt het zijn oorsprong in de veertiende eeuw toen tijdens de pestepidemie de schepen veertig dagen voor de haven van Venetië moesten wachten. De periode van quarantaine om het virus in te dammen valt ook samen met de Veertigdagentijd; de veertig dagen tussen Carnaval en Pasen, de tijd van vasten en bezinnen. Veertig staat hier symbool voor een overgang van een periode waaruit men losbreekt op weg naar een nieuwe fase. Een tijd van stilstaan, bezinning en (nieuwe) richting kiezen. Ook vanuit de biografie, de levensloop bezien is er bij veertig een drempel, een weerstand die vraagt om herijking. We komen in een fase waarin het erom gaat tot nieuw, eigen initiatief te komen en daarvoor is loslaten noodzakelijk. Een omslag van buitenwereld naar binnenwereld, een omslag van ‘Wat heeft de wereld mij te bieden?’ naar ‘Wat heb ik de wereld te bieden?’

Hoe een beeld helpend kan zijn…
 
Quarantaine of retreat, het virus en de daarmee gepaard gaande ingrijpende gevolgen dwingen ons tot stilstand en terug naar onze basis en onze binnenwereld. Loslaten van – vermeende – zekerheden en het aangaan van nieuwe initiatieven, nieuwe stappen. Zorg voor jezelf om van daaruit ook zorg aan de ander te kunnen bieden. Wat kan helpen om weer in contact te komen met jezelf is verbinding te maken met je biografie, je levensverhaal. Een cadeautje voor jou: onze online mini journey in vijf stappen op www.debiografiealsmedicijn.nl. Kom op het spoor wat voor jou van betekenis is en welke volgende stap je wilt zetten.

Wouter Zuurbier
Tips & inspiratie ontvangen?
SG Own account - Page generated in 0.008 seconds