Plan een
vrijblijvend
gesprek...
Het levensverhaal centraal - Holistische aanpak - Inspiratie, zin & betekenis
Opleidingen & Coaching voor betekenisvol leven en werken

Wouter Zuurbier

Wouter Zuurbier (1966) medeoprichter Square of Life, consultant, opleider en coach.

wouter@squareoflife.nl
06-50501093

Binnen Square of Life is Wouter de concept denker en heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het gedachtengoed van Square of Life. Zijn sportieve aard brengt jongeren tot ervaren CEO’s in beweging: ‘je moet het vooral gaan doen'.

De vertaalslag die hij maakt van theorie naar praktijk maakt hem voor velen een inspirator. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, empatisch een standpunt durven innemen is doorslaggevend voor hem in samenwerkingsverbanden.

Scherp met woorden, bescheiden en gevoelig in feedback: Wouter is een opleider pur sang. Hij kan op een luchtige en humoristische wijze inhoud geven aan grote thema's. Zowel in het persoonlijke contact als met groepen creëert hij een vertrouwenssfeer waarbij oprechtheid voorop staat en dynamiek altijd aanwezig is.

Wouter geeft in samenwerking met de bekende kunstenaar Berend Strik het Square of Life model vorm. Dit is een onderliggende theorie van de ontwikkeling van de mens in de levensloop die zichtbaar wordt in 24 archetypische kunst afbeeldingen.

Wouter laat zich momenteel vooral inspireren door het universeel sjamanisme. Spiritueel verbonden zijn met de natuur geeft bewustzijn op je eigen natuur. Van binnenuit is er transformatie, je gaat anders zien, voelen, waarnemen en denken. Van begrijpen met je hoofd wordt het tot een diep weten van binnen. De sleutel tot een zinvol leven ligt binnen in ons zelf.
Tips & inspiratie ontvangen?
SG Own account - Page generated in 0.01 seconds