De demo-versie van onze Lifestyle Journey voor jongvolwassenen is klaar! Je bekijkt hem op ingesprekmetjongvolwassenen.nl
JE EIGEN LEVEN ALS FUNDAMENT
Leer zingeving concreet te maken
Voor coaches en coachende professionals
Als je zelf gecoacht wilt worden
Voor een vernieuwende blik op je levensverhaal
Vragen?
Bel 06
54935929

Wat wij jou als professional bieden

Accreditatie opleiding

Unieke opleiding waarmee je als coach leert werken met 'De biografie als medicijn’

Square of Life Academy

Inspirerende digitale en persoonlijke community

Square of Life Coaching

Jij en jouw leven centraal
Square of Life heeft mij geholpen een hoofdstuk af te sluiten, mijn eigen regie te versterken en mijn eigen koers en keuzes te omarmen
Imke, 45, filosoof en organisatie ontwikkelaar

Onze 4 pijlers

1. Alles begint met een vraag

Een vraag geeft richting

We kunnen vooral inzichten krijgen, nieuwe zaken ontdekken als we leven met vragen. De vraag is de motivator, zet ons in beweging en geeft richting.

Een vraag heeft een eigenaar

Door je vraag zelf te formuleren en toe te eigenen neem je verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling.

Een vraag inspireert

Met een vraag trek je de toekomst naar je toe.

Een vraag laat je ontdekken

Ook een vraag heeft een biografie in heden, verleden en toekomst. Iedere vraag leidt weer tot een nieuwe vraag.

2. De biografische dialoog

Levenservaring centraal

Wat heb je werkelijk gedaan en meegemaakt? De herinneringen hieraan drukken zich uit in verhalen. Door deze te plaatsen we in het grotere geheel van je biografie ontdek je samenhang, en worden ‘rode draden’ en levensthema’s zichtbaar.

Luisterend vragen stellen

Het gaat om vragen stellen in plaats van antwoorden geven. En tussen de regels door luisteren want iemand weet ten diepste zijn eigen antwoorden.

Betekenisvolle ontmoeting

Dialoog is ontleend aan het Griekse ‘dialogos’ en betekent gesprek, uitwisseling, en ‘betekenis die ergens doorheen stroomt’. Bij de biografische dialoog gaat het om het creëren van een ruimte waar inzichten en nieuwe betekenissen kunnen ontstaan.

Een beeld zegt meer

Beelden maken het onzegbare, onzichtbare, zichtbaar en betekenisvol. ‘Een beeld zegt meer dan duizend woorden’ en slaat een brug tussen buiten- en binnenwereld, tussen het alledaagse en het eeuwige.

3. De hele mens in beeld

Perspectieven op jezelf

Een multi-dimensionale blik op jezelf en je levensverhaal vanuit 4 dimensies: fysiek, sociaal, psychisch en spiritueel.

Levensfasen en levensloop

Je biografie in beeld aan de hand van het 7-jaarsritme in de Lifemap.

De kunst van je ontwikkeling

Square of Life Model: Je ontwikkeling in 24 kunstzinnige beelden.

De kracht van je verhaal

Persoonlijke storytelling: je verhaal als inspiratie voor anderen.

4. Waar wij voor staan

Het leven is een ontwikkelingsweg

Wij geloven dat het leven een ontwikkelingsweg is en dat ieder mens een persoonlijke bestemming heeft. Elke biografie wordt gevormd door unieke verhalen en elke levensperiode kent eigen vragen en thema’s. Tegelijkertijd maken we deel uit van een collectief verhaal met archetypische beelden en universele wetmatigheden. Door bewustwording en zelfkennis kun je verantwoordelijkheid nemen voor je leven en ben je vrij om eigen keuzes te maken.

Zin en betekenis geef je zelf

In het onderzoek van je biografie geef je zelf betekenis aan de gebeurtenissen in je leven. Dat is een uniek en persoonlijk proces.

Practise what you preach

Alleen door zelf de weg te gaan kun je gids worden voor een ander.

Stilstaan om vooruit te gaan

Slechts als wij de uiterlijke tijd stil zetten, tijd maken voor onze innerlijke klok en de ontmoeting met de ander, kunnen we een antwoord geven op de grote vragen van het leven en nieuwe stappen zetten.
SG Own account - Page generated in 0.0051 seconds